Actueel

 • 16 september 2023

  Webinar subsidieronde 2023 regeling passend en dekkend aanbod

  Lees meer…

 • 16 september 2023

  POINT breidt uit! Focus op taal, lezen en (cognitieve) talenten

  Lees meer…

 • 16 september 2023

  18/9 Webinar IMAGE-deelstudie Interactieonderzoek

  Lees meer…

 • 30 augustus 2023

  Onderzoek: motivatie hb-leerlingen in het po

  Lees meer…

 • 4 juli 2023

  Nieuwe regeling Begaafde leerlingen voor samenwerkingsverbanden

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Ontwikkeling van een effectief netwerk vo-po


Type aanbod

BPschool aanbod

Datum en tijd

Nader overeen te komen

School/organisatie

Gymnasium Camphusianum

Contactpersoon

Dhr. M. Osseforth

Thema

Relatie met belanghebbenden. Good practice

Onderwerpen

Op de studiebijeenkomst bespreken de organisatoren de good practice en reflecteren met de deelnemers op de gebruikswaarde daarvan in de regio van de deelnemers.

 • Plusactiviteiten opzetten en uitvoeren
 • Vo-leerlingen geven lessen in het primair onderwijs
 • Samenwerkingsconstructie (beleidsplan, actieplan, overeenkomst, contracten, portfolio’s)
 • De manier van werken bij het gezamenlijk keuzemodules ontwikkelen
 • Het effect van de samenwerking: minder ‘belasting’ voor de deelnemende scholen
 • Kritische succesfactoren, ontwikkelen van draagvlak, borgen van de kwaliteit van de gezamenlijke trajecten

Beschrijving

Het Camphusianum heeft in de afgelopen jaren een samenwerking ontwikkeld met scholen voor primair onderwijs. De samenwerking had zowel ten doel individuele hoogbegaafde leerlingen zo goed mogelijk te bedienen als te komen tot een hechte structuur. Daar hoort een beleidsplan bij, bestuurlijke afspraken, het gezamenlijke ontwikkelen van keuzemodules. Door de ontwikkeling van deze structuur van samenwerking bereiken de partners dat het uitdagen van hoogbegaafde leerlingen hen meer ‘ontlast’ dan ‘belast’.

Inhoudelijk wordt de samenwerking gedragen door talentontwikkeling van de leerlingen van de partnerscholen. In zogenaamde Plusmodules begeleiden en onderwijzen Camphusianen begaafde basisschoolleerlingen op de basisschool. Het Camphusianum gaat daarbij uit van het principe Docendo discimus (‘door te onderwijzen leren we’). Dat draagt bij aan de cognitieve en sociale ontplooiing van de gymnasiast. Door de uitwisseling van kennis en praktijkervaring tussen primair en voortgezet onderwijs, die uit dit project logisch voortkomt, wordt de kwaliteit van het onderwijs ‘aan beide kanten’ verhoogd. Dat zal uiteindelijk leiden tot een officieuze doorlopende leerlijn op het gebied van begaafdheid. Een dergelijke, gedeelde expertise tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs helpt de ouders bij het bepalen van de meest geschikte leerroute voor hun kind.

Wat levert het op

Deelnemers hebben na afloop een goed beeld van de wijze waarop een begaafdheidsprofielschool vo en één of meer scholen voor po een effectieve samenwerking voor de doorlopende leerlijn in kunnen richten.

Doelgroep en eisen

Coördinatoren, teamleiders, schoolleiders van BPS-vo-scholen, BPS-po-scholen en scholen in het primair onderwijs die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van samenwerking met BPS-vo en/of BPS-po.

Omvang

Eén sessie van 2,5 uur

Kosten

€ 75 per individuele deelnemer | € 250 in company [leden] €125 per individuele deelnemer | €400 in company [niet-BPS-leden]

Aantal deelnemers

Minimaal acht, maximaal twintig deelnemers. Bij in company aantal deelnemers in overleg.

Datum

In overleg. De studiemiddag kan ook in company verzorgd worden op uw eigen school.

Locatie

Camphusianum, Vriendschapstraat 11, 4204 AJ Gorinchem of in overleg. De studiemiddag kan ook in company verzorgd worden op uw eigen school.