Actueel

 • 16 september 2023

  Webinar subsidieronde 2023 regeling passend en dekkend aanbod

  Lees meer…

 • 16 september 2023

  POINT breidt uit! Focus op taal, lezen en (cognitieve) talenten

  Lees meer…

 • 16 september 2023

  18/9 Webinar IMAGE-deelstudie Interactieonderzoek

  Lees meer…

 • 30 augustus 2023

  Onderzoek: motivatie hb-leerlingen in het po

  Lees meer…

 • 4 juli 2023

  Nieuwe regeling Begaafde leerlingen voor samenwerkingsverbanden

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Herkennen en instrueren van metacognitieve vaardigheden bij hoogbegaafde leerlingen: bevorderen van zelfsturing in het leergedrag | vo


Type aanbod

Extern aanbod

Datum en tijd

Nader overeen te komen

School/organisatie

Instituut voor Metacognitie Onderzoek

Contactpersoon

Coördinator BPS Academie, info@bpsacademie.nl

Thema

Onderwijs en leren

Onderwerpen

Wat is metacognitie? Relatie metacognitie en intelligentie. Individuele verschillen in de ontwikkeling van metacognitie tijdens het vo, toegespitst op hb-leerlingen. Het herkennen van metacognitie in het leergedrag van de leerling. Het geven van metacognitieve instructie, zowel klassikaal als individueel toegesneden op de leerling.

Beschrijving

Metacognitieve vaardigheden, zoals doelen stellen, plannen en evalueren, bepalen in hoge mate de leeropbrengst van leerlingen. Toch zijn veel bh-leerlingen onvoldoende in staat om hun eigen leergedrag voldoende aan te sturen. In deze workshop maakt u kennis met de diagnostiek van metacognitieve vaardigheden bij individuele leerlingen, methoden voor individuele instructie en training van metacognitieve vaardigheden, en aanwijzingen voor klassikale instructie van metacognitieve vaardigheden. Om goed zicht te krijgen op het metacognitieve gedrag van een leerling, dient men de leerling hardop-denkend een schooltaak te laten uitvoeren om nauwkeurig vast te stellen welke metacognitieve activiteiten een leerling wel of niet uitvoert. Een dergelijke diagnose vormt de basis voor de instructie van metacognitieve vaardigheden. Voorwaarden voor succesvolle instructie en training van metacognitieve vaardigheden komen aan de orde. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de instructie van metacognitieve vaardigheden in klassikaal verband, waarmee docenten effectiever gebruik kunnen maken van hun rol als model voor leerlingen. Tijdens de workshop wordt aan de hand van opdrachten en materialen praktisch geoefend met het herkennen en instrueren van metacognitieve vaardigheden.

Wat levert het op

Inzicht in de mate waarin hoogbegaafde leerlingen beschikken over metacognitieve vaardigheden. Praktisch instrumentarium (opdrachten, materialen) om de mate van aanwezigheid van metacognitieve vaardigheden te herkennen en deze metacognitieve vaardigheden te instrueren.

Doelgroep en eisen

Docenten vo

Omvang

Minimaal één basis-workshop van drie uur, zonder noodzakelijke voorbereidingstijd. Desgevraagd kan het aantal bijeenkomsten worden uitgebreid tot twee of drie, waarbij docenten tussen de bijeenkomsten opdrachten uitvoeren om diagnostiek en instructie van metacognitie in de praktijk te brengen (inclusief leeswerk ca. 4 uur).

Kosten

€ Op basis van offerte na intake

Aantal deelnemers

Ca. 20 tot 70 docenten

Datum

In overleg

Locatie

Op de eigen school