Actueel

 • 27 maart 2019

  Artikel De doorlopende leerlijn op de basisschool

  Lees meer…

 • 27 maart 2019

  Eckartcollege: pilot uitval/thuiszitters

  Lees meer…

 • 22 maart 2019

  Twee scholen (opnieuw) gecertificeerd

  Lees meer…

 • 22 maart 2019

  Universitaire (hoogbegaafde) bachelorstudenten gezocht voor onderzoek

  Lees meer…

 • 22 maart 2019

  Conferentie Picasso Lyceum

  Lees meer…

Norbertus Gertrudis Lyceum

“UITDAGENDE LEERROUTES”

Contactgegevens
Adres: Bovendonk 115, 4707 ZH  Roosendaal / Website

Over het Norbertus Gertrudis Lyceum
Het is een (katholieke) school voor vmbo-tgl, havo, atheneum en gymnasium. Zij telt ongeveer 1600 leerlingen en 150 medewerkers, waarvan circa 110 docenten (90 fte). De directie bestaat uit de collegedirecteur en vier sectordirecteuren, die elk een afdeling onder hun hoede hebben en daarnaast enkele afdelingsoverstijgende verantwoordelijkheden hebben. Het Gertrudiscollege maakt samen met het Norbertuscollege (havo/vwo) en het Da Vincicollege (vmbo) deel uit van de OMO Scholengroep Tongerlo.

Onderwijsvisie excellente leerlingen
De school werkt vanuit de visie dat elke leerling wil leren, als dat leren maar authentiek mag zijn. Voor de excellente, begaafde leerlingen betekent dit dat het onderwijs zoveel mogelijk moet aansluiten bij de interesses en ambities van deze leerlingen en dat die ambities en de daaruit voortkomende prestaties niet mogen worden geremd. Een standaardcurriculum sluit dus niet aan bij deze filosofie. Het Norbertus Gertrudis Lyceum erkent dat (hoog)begaafdheid niet altijd alleen maar een zegen is en dat de school voor deze leerlingen een gedegen zorgstructuur nodig heeft.

Onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen
– Flexibele, individuele programma’s in onderbouw en bovenbouw.
– De keuze van uitdagende leerroutes die aansluiten bij de ambities en talenten van leerlingen: het AlphaTop- en Bèta-Topprogramma (vwo), Fast Lane English (havo), maar ook SportPlus en Muziek- Plus.

Het Norbertus Gertrudis Lyceum zet haar expertise en ervaring niet alleen in voor hoogbegaafde leerlingen, maar voor alle leerlingen met talenten en ambities, zowel op vwo als havo. In de toekomst wil de school ook binnen het vmbo (theoretische leerweg) een programma voor hoogbegaafden opzetten. In alle initiatieven en projecten voor begaafde leerlingen staat ruimte creëren (door zowel compacten als versnellen) centraal. Daarnaast is er de nodige begeleiding voor onderpresteerders en jonge leerlingen.

Good Practice: BètaTop
Eén van de uitdagende leerroutes die het Norbertus Gertrudis Lyceum aanbiedt, is het BètaTopprogramma in het vwo. Leerlingen van klas 1 tot en met 3 volgen, naast de monovakken biologie, natuurkunde en scheikunde, het geïntegreerde vak ‘bèta’. Dit vak, waarbij leerlingen in een contextrijke omgeving met ‘bèta’-onderwerpen bezig zijn, heeft een sterk op onderzoeksvaardigheden gerichte insteek. In de bovenbouw volgen deze leerlingen versneld natuurkunde en zij doen in dit vak eindexamen in klas 5. Daarnaast spelen deze leerlingen een vooraanstaande rol in het ‘Jet-Netprogramma’ en bij de olympiadeschoolactiviteiten. Ook nemen zij in de bovenbouw deel aan pre-universitycolleges.

Effecten
Waarneembare gevolgen van het BètaTopprogramma, maar ook van andere leerroutes en individuele activiteiten, zijn dat flexibiliteit steeds meer als normaal wordt beschouwd en dat docenten steeds minder ‘vast zitten’ aan hun reguliere programma’s. Dit proces maakt dat docenten steeds meer leerlinggericht gaan denken, een benadering die in de visie van deze school tot beter onderwijs leidt. Dat heeft uiteindelijk niet alleen een positief effect op de begaafde leerling, maar op elke leerling. Leerlingen en ouders ervaren dat de leerling wordt gezien als een individu, die zelf een inbreng heeft in het onderwijs dat hij/zij volgt.

Aanbevelingen
– Maak een goede analyse van de organisatie op dit moment en breng op basis daarvan in kaart wat de school vanuit haar visie voor deze leerlingen wil bereiken en wat ze met haar organisatie (personeel, gebouw, faciliteiten, financiële middelen) kan bereiken. Bij dat laatste is het van belang dat de schoolleiding zich samen met het personeel goed oriënteert op de mogelijkheden. Draagvlak is een absolute must.
– Als de extra aandacht voor (hoog)begaafde leerlingen uitsluitend voortkomt uit concurrentie-overwegingen, is het beter dit niet te doen.
– Begin met een klein team enthousiaste docenten als voortrekkers. Geef deze docenten de ruimte om succeservaringen te delen, zodat het draagvlak onder docenten groter wordt. Begin niet groter dan je kunt waarmaken.
– Net zo belangrijk als een goed onderwijsaanbod aan (hoog)begaafde leerlingen, is de inrichting van een goede zorgstructuur voor deze leerlingen. Een school die zich profileert als school voor (hoog)begaafde leerlingen, wordt relatief veel geconfronteerd met jonge leerlingen en met onderpresteerders, maar ook met sociale buitenbeentjes en leerlingen met stoornissen in het autistische spectrum.

Ga terug naar het overzicht van de scholen

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement