Actueel

 • 27 maart 2019

  Artikel De doorlopende leerlijn op de basisschool

  Lees meer…

 • 27 maart 2019

  Eckartcollege: pilot uitval/thuiszitters

  Lees meer…

 • 22 maart 2019

  Twee scholen (opnieuw) gecertificeerd

  Lees meer…

 • 22 maart 2019

  Universitaire (hoogbegaafde) bachelorstudenten gezocht voor onderzoek

  Lees meer…

 • 22 maart 2019

  Conferentie Picasso Lyceum

  Lees meer…

Carmelcollege locatie Antioniuscollege

Het Carmelcollege locatie Antoniuscollege is een aspirantschool

Contactgegevens
John Mottstraat 2-4, 2806 HP Gouda / website

Motto
Op school kom je in contact met leeftijdgenoten en ontwikkelingsgelijken en dat is zeker in de leeftijdscategorie tussen 12 en 18 erg belangrijk. Het is de fase waarin de leerling zich richt op de peergroup en zich wat meer losmaakt van thuis. Leerlingen experimenteren met gedrag, leren zichzelf kennen en ontwikkelen hun identiteit. Erbij horen is wezenlijk en dit erbij horen kan voor de groep hoogbegaafde leerlingen worden gestimuleerd door maximaal uitgedaagd te worden. Ze maken dan net als hun peers de gewone leerervaringen mee, – een basis voor dit onderwijs. Daarnaast organiseert de school samenwerking tussen/ samen optrekken van hoogbegaafden om in  de herkenning en erkenning van gelijkgestemden veiligheid voor leerlingen te creëren.

Over de school
Het gewone/verplichte curriculum wordt compact en versneld doorlopen en in de vrijgekomen tijd is er ruimte voor andere vakken en andersoortige activiteiten. De school biedt een breed en interessant onderwijsprogramma, gericht op hersenontwikkeling waarbij in onderwijs activiteiten vooral de interactie tussen linker en rechter hersenhelft wordt nagestreefd. Het gaat hierbij om onderwijsarrangementen die (soms individueel en op maat en soms voor kleine of grotere groepen) in basis top down, deep level en blended (deels digitaal) worden aangeboden. Het aanbod kan, naast het verplichte deel, voor elke leerling vastliggen maar ook individueel worden bepaald.

Onderwijsvisie
De hoogbegaafde leerling wil graag “top down” en “deep level” leren, met andere woorden: vanuit een geheel, een overzicht, een complex probleem, starten en alle kennis die nodig is, onderweg tegenkomen en eigen maken. Die weg wil hij ook voor een groot gedeelte zelf invullen, er moet ruimte zijn om creatief te denken en de zaken creatief aan te pakken. Dat betekent dat er altijd meerdere oplossingen zijn, dat er verrassende en soms onmogelijke oplossingen verkend en geprobeerd worden. Hij wil graag werken vanuit echte problemen of echt complexe zaken. Daarnaast is hij breed geïnteresseerd en vaak ook breed getalenteerd (kunst, sport, ondernemen, techniek et cetera). Het “normale” aanbod van vakken is onvoldoende, er is zoveel meer te leren!

Kritische succesfactoren
– Een intensieve en persoonlijke begeleiding van deze leerlingen door een Persoonlijk Begeleider, in nauwe samenwerking met de mentoren en de zorgcoördinator
– Docenten die bereid en in staat zijn om – met het verplichte curriculum in hun achterhoofd – maatwerk trajecten te ontwerpen, of toe te staan voor individuele leerlingen of groepen
-Volledig, zorgvuldig en gedisciplineerd administreren in het LVS wat de afspraken en resultaten zijn met betrekking tot de maatwerktrajecten
-Bewustwording bij docenten en een voortdurend toenemende handelingsbekwaamheid om passend onderwijs te bieden; intensieve coaching on the job van docenten en onderwijs assistenten

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement