Actueel

 • 27 maart 2019

  Artikel De doorlopende leerlijn op de basisschool

  Lees meer…

 • 27 maart 2019

  Eckartcollege: pilot uitval/thuiszitters

  Lees meer…

 • 22 maart 2019

  Twee scholen (opnieuw) gecertificeerd

  Lees meer…

 • 22 maart 2019

  Universitaire (hoogbegaafde) bachelorstudenten gezocht voor onderzoek

  Lees meer…

 • 22 maart 2019

  Conferentie Picasso Lyceum

  Lees meer…

Bonhoeffer College

“OPTIMAAL GROEIEN ALS PERSOON”

Contactgegevens
Adres: Van der Waalslaan 35, Enschede / Website

Over het Bonhoeffer College
Het Bonhoeffer College is een groeiende school met 1600 leerlingen. De school heeft een interconfessionele grondslag. Het Bonhoeffer College heeft een brede onderbouw: van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) tot en met de ‘Plusstroom’ voor hoogbegaafde leerlingen. Na de tweede klas gaan de leerlingen van het vmbo naar andere locaties. Op alle niveaus, en voor alle leerlingen zet de school in op een effectief gebruik van keuzewerktijd (KWT). In de onderbouw beslaat de keuzewerktijd gemiddeld 20 procent van de lestijd en in de Tweede Fase 25 procent.

Visie op onderwijs
Het Bonhoeffer College streeft ernaar dat al haar leerlingen gedurende hun middelbareschooltijd een groei doormaken in kennis, (sociale) vaardigheden en maatschappelijke betrokkenheid.

Good Practice: leerlijn Plusstroom, vak Life & Sciences
Het Bonhoeffer College biedt (ook) hoogbegaafde leerlingen vanaf de brugklas een optimale leeromgeving, zodat ook zij optimaal kunnen groeien als persoon. Veel van deze leerlingen leren anders en hebben een andere sociaal-emotionele begeleiding nodig dan reguliere vwo-leerlingen. Daarom
zitten de hoogbegaafde leerlingen de eerste drie jaar bij elkaar in één groep (de plusklas), waarin zij door indikking van het lesprogramma compacter onderwijs volgen. Hierdoor komt er ruimte vrij voor verrijking in de vorm van vakoverstijgende projecten en het nieuwe vak Life & Science. Daarnaast
hebben excellente leerlingen al in de brugperiode de mogelijkheid om een gymnasiale opleiding te volgen. In de Tweede Fase heeft het Bonhoeffer College voor deze leerlingen individuele trajecten opgezet, waarin zij bijvoorbeeld colleges kunnen volgen bij de Universiteit Twente en het Conservatorium en eigen projecten kunnen opzetten.

Doelen
– Hoogbegaafde leerlingen zo goed mogelijk begeleiden, zodat zij optimaal kunnen presteren.
– Een veilige omgeving scheppen voor deze leerlingen.
– Hoogbegaafde leerlingen de mogelijkheid bieden om (indien nodig) een flexibele schoolloopbaan te volgen.
– Andere leerlingen van het Bonhoeffer College laten profiteren van het beleid voor hoogbegaafde leerlingen.
– Een open houding aannemen tegenover onze stakeholders.
– Bij iedereen op school een lerende houding stimuleren.
– Naast groei van leerlingen, ook de groei van medewerkers en docenten stimuleren.

Succesfactoren
– Ouders van hoogbegaafde leerlingen betrekken bij en informeren over de begeleiding en het onderwijs aan deze leerlingen levert veel voordelen op: ouders voelen zich betrokken en herkend, investeren tijd in projecten voor de school vanuit hun werk/bedrijf en dragen vanuit het gezin bij aan de resultaten van de leerling.
– Een visitatie kan een school veel opleveren. De school wordt daardoor niet alleen gedwongen om het beleid op papier te zetten, maar ook om dit te vergelijken met de visie van leerlingen, docenten, ouders en externe contacten. Zo kunnen gedeelde punten worden herkend en opgepakt als basis voor toekomstige samenwerking. Dit kost veel tijd en moeite en voortdurende aandacht van de verantwoordelijke schoolleiders.

Opbrengsten
– Ontwikkeling van het nieuwe vak Life & Science.
– Prachtige projecten in samenwerking met Medisch Centrum Twente, architectenbureau IAA en de reisopera.
– Een aparte leerlijn Plusstroom in klas 1, 2 en 3.
– Specifieke zorg voor hoogbegaafde leerlingen.
– Volop deelname aan Olympiades.
– Flexibele leerlijnen en examens.

Ga terug naar het overzicht van de scholen

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement