Actueel

 • 10 december 2018

  Regeling doorstroom po-vo (hoog)begaafden gepubliceerd

  Lees meer…

 • 5 december 2018

  Het moet schuren. 8+-groepen op het Emelwerda

  Lees meer…

 • 5 december 2018

  Artikel Een soepele overgang voor (hoog)begaafde leerlingen

  Lees meer…

 • 1 december 2018

  Expertmeeting SLO Talentnetwerk Limburg

  Lees meer…

 • 21 november 2018

  Ontwikkelingen in de visitaties


  Lees meer…

Amstelveen College

“HAAL HET BESTE UIT JEZELF EN UIT ELKAAR”

Contactgegevens
Adres: Sportlaan 27, Amstelveen / Website

Over de school
Het Amstelveen College is een openbare middelbare school en biedt onderwijs aan op mavo-, havo- en vwo-niveau. Sinds vier jaar heeft het Amstelveen College een speciale afdeling voor breed getalenteerde leerlingen: leerlingen die meer uitdaging kunnen gebruiken, die het leuk vinden om nieuwe dingen te leren. Deze afdeling noemen wij het ACe-gymnasium, waarbij ACe staat voor Amstelveen Class of Excellence. Dit schooljaar zijn onze eerste ACe-leerlingen naar de bovenbouw van het VWO doorgestroomd, en volgen zij daar een speciaal excellentieprogramma.

Onderwijsvisie
Het Amstelveen College wil het beste uit leerlingen halen, en leerlingen stimuleren hun talenten verder te ontwikkelen. Ieder kind is verschillend en iedere leerling heeft daardoor ook andere begeleiding nodig. Dat is de kracht van ons ACe-onderwijs. Door onze kleine klassen, onze persoonlijke begeleiding door een persoonlijk mentor en met goede docenten slagen wij erin een leerling daadwerkelijk het beste uit zichzelf te laten halen.
Het ACe onderwijs is uitdagend en verdiepend: we bieden lesstof contextrijk en topdown aan. We gaan meer op excursie en zoeken de verbanden tussen verschillende vakgebieden. We stimuleren een onderzoekende houding van onze leerlingen en we zijn trots op onze begeleiding.

Kritische succesfactoren
Het ACe-gymnasium op het Amstelveen College biedt onderwijs aan breedgetalenteerde- en hoogbegaafde leerlingen. Wij doen dit in klassen van maximaal 24 leerlingen. Die kleinschaligheid vinden wij belangrijk, want op deze manier is gedifferentieerd lesgeven mogelijk en kunnen wij ook daadwerkelijk de kwaliteit in begeleiding waarborgen die wij nastreven.
ACe wordt gedragen door een groeiend aantal enthousiaste en bevlogen docenten. Docenten die hun vak serieus nemen en die affiniteit hebben met de doelgroep.
Het is echter niet mogelijk om alle lessen volgens het ACe-concept aan te bieden. Daarom spreken wij van zogenaamde kernvakken: die vakken waar er wel volgens het ACe-concept les wordt gegeven. Dit zijn de vakken ak, gs, nask, bio, engels, wiskunde.

Good practice 1
Waar wij als Amstelveen College erg trots op zijn, is de volwaardige afdeling die het ACe-gymnasium op dit moment vormt. Vier jaar geleden startten wij met een ACe-klas, en inmiddels hebben wij (met de excellentieleerlingen in de bovenbouw) al zes klassen die les krijgen volgens het ACe-concept. Deze klassen vormen sinds dit schooljaar een aparte afdeling binnen onze school. Dat is een hele prestatie.
Het docententeam dat les geeft aan deze leerlingen is gemotiveerd, enthousiast en enorm betrokken. Dat is ook iets om trots op te zijn

Good practice 2
Dit schooljaar is het Amstelveen College gestart met een pilot excellentieprogramma in de bovenbouw van het vwo. Voor voormalige ACe-leerlingen, maar ook voor vwo-leerlingen die meer uitdaging zochten en graag meer vaardigheden op willen doen dan het reguliere vakkenpakket aanbiedt. Deze leerlingen volgen op gezette tijden lessen in argumentatieleer, krijgen les van gastsprekers en worden gecoached op hun talenten door een persoonlijke begeleider. Ook gaan zij vanuit school naar de Amsterdam University College om daar een speciaal excellentieprogramma te volgen. Enkele leerlingen versnellen ook voor aardrijkskunde en zullen aan het einde van dit schooljaar al eindexamen doen. Volgend schooljaar willen wij dit programma verder uitbreiden, en een steeds meer op maat aanbieden. Daar hebben we met een betrokken team erg veel zin in!

Terug naar het overzicht van scholen

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement