Actueel

 • 7 oktober 2019

  Column #17 – Wat mogen ouders van een BP-school verwachten?

  Lees meer…

 • 7 oktober 2019

  Artikel Uitgaan van het positieve. Waarderend visiteren bij BPS

  Lees meer…

 • 7 oktober 2019

  Artikel Stand van zaken regeling begaafde leerlingen po en vo

  Lees meer…

 • 3 oktober 2019

  18e ECHA-conferentie in Nederland

  Lees meer…

 • 30 september 2019

  1 november – Conferentie Stedelijk Gymnasium Nijmegen

  Lees meer…

O.R.S. Lek en Linge

“LEUK EN LEERZAAM!”

Contactgegevens
Adres: Multatulilaan 6, 4100 AL Culemborg / Website

Over de school
O.R.S. Lek en Linge is een school voor voortgezet onderwijs, waar het onderwijs kleinschalig georganiseerd is. De school kent vier locaties in Culemborg en een vestiging in Geldermalsen, de Lingeborgh. Lek en Linge heeft een breed onderwijsaanbod; van vmbo basisberoepsgericht tot tweetalig gymnasium. Brugklassers beginnen hun onderwijs op de brugklaslocatie, daarna stromen ze door naar één van de andere locaties (vmbo, havo of vwo).

Elke leerling kan op Lek en Linge zijn of haar eigen route kiezen. Er worden veel verschillende vakkenpakketten aangeboden en ook zijn er verschillende extracurriculaire mogelijkheden. Zo is er voor vwo-leerlingen keuze uit gymnasium en tweetalig onderwijs en kunnen zij daarnaast een cursus Chinees of boekhoudkunde volgen. Ook zijn er verschillende versneltrajecten.

Samen streven we naar een warm-pedagogisch klimaat waar de leerling een fijne tijd heeft, veel leert en het diploma haalt dat hem of haar past.

Onderwijsvisie
De onderwijskundige visie van O.R.S. Lek en Linge heeft als uitgangspunt dat leerlingen verschillen – in leeftijd en rijpheid, in achtergrond, in belangstelling, in talenten, in leer- en burgerschapsstijl, in sekse, etc. Daar proberen wij zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Wij streven naar een warm-pedagogisch en uitdagend klimaat waarin leerlingen positief benaderd worden en waarin wij hen maximaal stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling en in hun zelfvertrouwen. Daarbij hebben we zowel oog voor de leerlingen die extra begeleiding en zorg behoeven als voor excellente leerlingen die behoefte hebben aan meer uitdaging.

Ook bij hoogbegaafde leerlingen geloven wij in werken op maat. Begaafdheid is volgens ons een combinatie van (cognitieve) intelligentie en de persoonlijkheidskenmerken motivatie en creativiteit. De omgeving van een leerling heeft invloed op de begaafde leerling en diens prestaties. Wij willen als school een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de begaafdheid van leerlingen. Begaafde leerlingen dienen uitdagend onderwijs te krijgen dat hen prikkelt, uitdaagt en stimuleert om in de zone van naaste ontwikkeling te treden. In de onderbouw is er daarom een speciaal programma, Brain Skills, waarin hoogbegaafde leerlingen lessen mogen overslaan om aan de slag te gaan met een eigen project. Ze worden hierin begeleid door een team Brain Skills-docenten.

Good Practice
Lek en Linge biedt sinds het schooljaar 2015-2016 het programma Brain Skills aan. Brain Skills is voor hoogbegaafde leerlingen die (nog) meer uitgedaagd zouden kunnen worden op onze school. Leerlingen die wel iets extra’s kunnen én willen. Het doel van het programma is het uitdagen en inspireren van leerlingen enerzijds en het aanleren van metacognitieve vaardigheden (bijvoorbeeld doorzetten, problemen oplossen, plannen) anderzijds. Bij Brain Skills worden de leerlingen uitgedaagd hun grenzen te verleggen. Ze volgen brainlessen waarin andere kritisch, creatief en ‘out of the box’ denken centraal staat en filosofische thema’s gekoppeld worden aan de hedendaagse maatschappij. Daarnaast werken ze de leerlingen gedurende een halfjaar aan een eigen project. Wij dagen de leerlingen uit om buiten hun comfort zone te treden en echt iets nieuws te leren. Leerlingen mogen naast deze twee lessen ook reguliere lessen ‘knippen’ om aan hun project te werken.

Het programma zal aankomend schooljaar voor het eerst in de bovenbouw geïmplementeerd worden. Hoe het programma er precies uit zal zien is nog onbekend. Duidelijk is dat we de leerlingen niet uit het oog willen verliezen en begeleiden in hun zoektocht naar uitdaging.

Kritische succesfactoren
–    Hoogbegaafde leerlingen kunnen vaak nog veel ontwikkelen in metacognitieve en executieve vaardigheden) zodat ze ook werkelijk kunnen excelleren. Daarom coachen wij hen bij de ontwikkeling van een twaalftal vaardigheden.
–    Hoogbegaafde leerlingen kunnen zichzelf uitdagen wanneer zij de vrijheid krijgen om hun uitdagingen zelf te formuleren.
–    De Brain Skills-docenten bieden de leerlingen structuur om een project vorm te geven. Zij krijgen alle vrijheid om een onderwerp te kiezen, maar wij hebben gemerkt dat zij wel behoefte hebben aan richtlijnen.
–    Onder onze begeleiding leren de leerlingen zelfstandig te zijn. Ze missen reguliere lessen en moeten de lesstof zelfstandig inhalen. Daarnaast mogen zij reguliere lessen naar keuze missen om aan hun project te werken. Hoe pakken zij dit aan? Hoe benaderen zij een docent? Welk vak komt hier wel of niet voor in aanmerking?
–    Hoogbegaafde leerlingen willen niet altijd méér doen dan andere leerlingen. Wij bieden liever niet extra werk aan, maar uitdagend werk dat in plaats van ander werk komt.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement